Wednesday, March 8, 2017

Dudinka

Dudinka [-di-j, m. v SSSR v RSFSR v Krasnojarském kr., středisko Taj-myrského auton. okruhu na Jeniseji, 23 000 obyv. Přístav přístupný i nám. lodím; prům. rybný.

No comments:

Post a Comment