Wednesday, March 1, 2017

Daquin

Daquin [-ken] Louis, *1908, fr. film. režisér; tvůrce osobitých pokrokových snímků (My jsme Francie, Na úsvitu. První po boku, Baragonské bodláčí). Dár al-Bajdá viz Casablanca.

No comments:

Post a Comment