Wednesday, March 8, 2017

Acetabularía

Acetabularía [-lá-, lat.], rod zelených

Dudinka

Dudinka [-di-j, m. v SSSR v RSFSR v Krasnojarském kr., středisko Taj-myrského auton. okruhu na Jeniseji, 23 000 obyv. Přístav přístupný i nám. lodím; prům. rybný.

Tuesday, March 7, 2017

Bzenec

Bzenec, m. v Jihomor. kr., okr. Hodonín, 4013 obyv. B. je střediskem vinařské a zelinářské oblasti; prům.

Brauner ¡van

Brauner ¡van, 1907-1967, sl. veterinář, mikrobiolog, prof. epizootologie na Vysoké škole veterinární v Košicích, akad. SAV (1953) a člen kor. ČSAV (1962). Dílo Nakažlivé choroby hospodářských zvierat. L.s.c. (1952 1964).

Čech Vladimír

Čech Vladimír, *1914, vl.jm. V. Přikryl, č. film. režisér a scenárista. Tvoří zvi. filmy dobrodružné a detektivní (Divá Bára, Černý prapor. Kohout plaší smrt) i vysoce ideově zaměřené (Pochodeň, Klič). Z.um. (1976). Čechofracht, podnik zahr. obchodu pro nám. dop. a mez. zasilatelství. Zařizuje zejm. přepravu čs. zboží při vývozu a dovozu do zahr. a ze zahr.; obstarává let. přepravu zásilek; zařizuje přepravu zahr. zboží v tranzitu přes území ČSSR.

Cápovice

cápovice, skupina plemen ovci s velmi hrubou vlnou. K c. patři např. valaška.

Caaaveral mys

Caaaveral mys [keneverl] viz Kennedy mys.