Sunday, March 5, 2017

Dubinin

Dubinin [-ůin] Nikolaj Petrovič, * 1907, sov. genetik; akad. AV SSSR (1966), od 1966 ředitel Institutu obecné genet. AV SSSR. Zabývá se hl. problémy obecné a evoluční genet. a uplatněním genet. v zeměd. Len.c. (1966).

No comments:

Post a Comment