Thursday, March 2, 2017

Csokor

Csokor [čo-] Franz Theodor, 1885 až 1969, rak. dramatik a prozaik; patřil k expresionistické avantgardě; 1938 až 1946 v emigraci. Pozdější díla jsou reál. a antifašistická.

No comments:

Post a Comment