Wednesday, March 1, 2017

Dellingerův jev

Dellingerův jev, Moegellův-Dellinge-rův jev — náhlé zeslabení, až úplné vymizení dálkového příjmu na rádioz našich děl. básníků připravil J. Petr-michl {Poslední bitva vzplála).

No comments:

Post a Comment