Tuesday, March 7, 2017

Čech Vladimír

Čech Vladimír, *1914, vl.jm. V. Přikryl, č. film. režisér a scenárista. Tvoří zvi. filmy dobrodružné a detektivní (Divá Bára, Černý prapor. Kohout plaší smrt) i vysoce ideově zaměřené (Pochodeň, Klič). Z.um. (1976). Čechofracht, podnik zahr. obchodu pro nám. dop. a mez. zasilatelství. Zařizuje zejm. přepravu čs. zboží při vývozu a dovozu do zahr. a ze zahr.; obstarává let. přepravu zásilek; zařizuje přepravu zahr. zboží v tranzitu přes území ČSSR.

No comments:

Post a Comment