Thursday, March 2, 2017

Abd al-Karím

Abd al-Karím, asi 1882 — 1963, emír rífských Berberů a vůdce povstání proti Španělům (1921—24) a později proti Francouzům v Maroku. 1926 zajat a vězněn na ostrově Réunion, odkud 1947 prchl do Egypta.

No comments:

Post a Comment