Monday, March 6, 2017

Calgary

Calgary [kelge-], m. v Kanadě v Albertě, 403 300 obyv. Těžba a zpracováni ropy, prům. chem., potr., text. Výzk. středisko těžby ropy amer. a kan. společnosti. Dobytkářské trhy. Calboun [kel-] John Caldwell, 1782 až 1850, amer. politik, viceprez. 1825 až 1832 a státní tajemník 1844 —45. Podporoval otrokářství a agresivní polit. USA vůči Mexiku.

No comments:

Post a Comment