Monday, March 6, 2017

Amortizace

amortizace [-ty-, fr.j a) úmor, umořováni; přenášeni části hodnoty prac. prostředků ^strojů, budov, nářadí, zařízení ap.) do hodnoty výrobků, které se s jejich pomocí vyrábějí; jako obj. ekon. proces vyjadřuje a. miru opotřebení prac. prostředků při výrobě; b) splaceni dluhu pevnými, předem stanovenými částkami; c) úřední prohlášení listiny za neplatnou (umořeni), amortizér [-ty-, fr.j viz tlumič.

No comments:

Post a Comment