Monday, March 6, 2017

Duala

Duala, přístavní m. v Kamerunu, u Biaferského zálivu Guinejského zálivu, 250 000 obyv. Prům. stroj., text., oděvní, farm., sirkařský, spotřební, dualismus [-¡z-, lat. duo, dva], dvojitost, podvojnost; 1. jiloz. koncepce, která na rozdíl od monismu pokládá materiální a duchovni substanci za rovnocenné principy. Výchozím motivem d. bývá často pokus o smířeni mater, s ideál. Dualistické odtrhování včdomí od hmoty vede v konečných důsledcích k ideál. D. je charakteristický pro filoz. Descartovu a Kantovu. Dualis-tická koncepce vztahu fyzického a psychického je základem teorie psychofyzického paralelismu; 2. spojeni dvou států při zachování poměrné samostatnosti každého z nich; např. 1867 — 1918 Rakousko-Uhersko. dualita [lat.] 1 .fyz. dvojakost — ozn. dvojjedinébo charakteru fyz. objektu. Obvykle ve spojení korpuskulámě — vlnový dualismus, vzájemná souvislost korpuskulámich a vlnových vlastnosti. V.t. de Broglieho hypotéza; 2. el.tech. a sděl. těch. dvojnost a) vztah mezi el. obvody, kdy části obvodu, na niž působí el. napětí, odpovídá část obvodu, v niž působí el. proud, a naopak; b) vztah mezi indukčnosti L a kapacitou C v obvodech se střídavými proudy.

No comments:

Post a Comment