Tuesday, March 7, 2017

Brauner ¡van

Brauner ¡van, 1907-1967, sl. veterinář, mikrobiolog, prof. epizootologie na Vysoké škole veterinární v Košicích, akad. SAV (1953) a člen kor. ČSAV (1962). Dílo Nakažlivé choroby hospodářských zvierat. L.s.c. (1952 1964).

No comments:

Post a Comment