Sunday, March 5, 2017

Bolívar y Ponte

Bolívar y Ponte [-li-] Simon José Antonio, 1783— 1830, venezuelský politik a gen., nejvýzn. postava latinskoamer. nár. osvob. hnutí; od 1810 bojoval se střídavými úspěchy proti špan. nadvládě; po vítězství 1818 byl zvolen 1819 prez.; 1819 dobyl Novou Granadu; 1819 vyhlášeno (1820 schváleno) zal. Kolumbijské rep. (Velká Kolumbie) v čele s B. y P.; 1824 přispěl k osvobození Horního Peru (Bolívie), kde dostal diktátorské pra-

No comments:

Post a Comment