Thursday, March 2, 2017

Dětmarz Merseburgu

Dětmarz Merseburgu [-ze-], 975 —1018, saský kronikář; autor saských dějin z konce 10. a zač. ll.st., obsahujících četné zprávy o č. a pol. událostech té doby.

No comments:

Post a Comment