Monday, March 6, 2017

Amonium

amonium [-ny-, řec.j, NH4, nestálý radikál; kation v amonných solích, amonizace [-ny-, řec.j 1. hydrobiol. proces rozkladu dusíkatých látek na amoniakální formu dusíku pomoci bakterii; část procesu rozkladu org. látek v přírodě; 2. vodní hosp. ve vodárenství přidávání čpavku a chlóru při úpravě vody.

No comments:

Post a Comment