Saturday, March 4, 2017

Andreotti

Andreotti [-ty] Giulio, * 1911, it. právník a politik; člen Kř.dem. strany, od 1954 několikrát min. různých resortů, 1972 — 73. 1976 — 79 min. předseda; představitel pravého křídla v Kř. dem. straně.

No comments:

Post a Comment